Məhsullar

Xüsusi formalı neylon hissələri

  • xüsusi ölçülü neylon mufta

    xüsusi ölçülü neylon mufta

    Neylon muftalar iki şaftın (hərəkət valını və idarə olunan valını) müxtəlif mexanizmlərdə birləşdirmək üçün istifadə olunur ki, onlar bir-birinə fırlanan mexaniki hissələri ötürə bilsinlər.Yüksək sürətli və ağır yüklü güc ötürülməsində bəzi muftalar həm də tamponlama, amortizasiya və valların dinamik performansını yaxşılaşdırmaq funksiyasına malikdir.
  • yüksək möhkəmliyə malik neylon pin

    yüksək möhkəmliyə malik neylon pin

    Neylon sancağın istehsal yeri kolun içindədir.Neylon sancaqlar əsasən kompozit qəliblərin emalında istifadə olunur.Polad sancaqlar ilə müqayisədə neylon sancaqlar asanlıqla zədələnir, bu da mürəkkəb qəliblərin zədələnməməsini təmin edir.Buna görə də, bu neylon sancaqların istifadəsinin kalıbın qırıntı sürətini çox azaldacağına inanılır.